Tafsiri ya kiingereza kwa kiswahili.Kamusi ya Kiswahili – Kiingereza

 

Tafsiri ya kiingereza kwa kiswahili.Kabla hujaendelea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get everything you need.(KISWAHILI – KIINGEREZA)Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

 

Mrima nm 1 East African Coastal strip. Mwanahamisi, Mwanahawa. Hairuhusiwi kuiga, kunakili, kutafsiri, kupigisha chapa au kukitoa kitabu hiki kwa njinsi yoyote ile bila idhini ya Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili.

Kar maarusi nm [ wa- ] bridal few. Kar maasia nm [ ya -] sin. Kar machachari nm [ ya- ] restlessness, jumpiness, hyper-activity, high spiritedness. Kng machicha nm [ ya- ] dregs. Kar madhara nm [ ya -] damage, damage.

Kng madini nm [ ya- ] mineral. Kar madobini nm [ ya- ] washing, madoido launderette. Kar maduhuli nm [ ya- ] income, income. Kar maghusubu nm [ ya- ] lost. Kar maharage nm [ ya -] beans.

Kar mahitaji nm [ ya- ] requires, requirements, necessities, exigencies. Kar mahojiano nm [ ya- ] interview. Kar maiz. Kar makali nm [ ya- ] sharp advantage, cutting edge of blade, panga, hoe etc. Kng makao nm [ ya- ] 1 residence, domicile, abode, house, settlement. Kng makapi nm [ ya- ] dregs. Kar makucha nm [ ya- ] cruelity and oppression of a ruler or regime. Kng malau nm [ ya- ] situation, dipute, accusation.

Kng malezi nm [ ya- ] upbringing, guidance. Kar malimti nm [ i- ] Waislam food served after prayers in commemoration regarding the dead. Kar malumbano nm [ ya- ] spoken maaluni change, get across- questioning.

Kng mandari nm [ ya- ] getaway, picnic. Kng mangang. Kar manukato nm [ ya- ] perfume; something with a sweet aroma. Kar marahaba! Kar maraha nm [ ya -] pleasure, bliss, enjoyment. Kng mardudi kv rejected; refuted. Kar marejea nm [ ya- ] sunn hemp. Kar maridhawa kv sufficient; satisfactory. Kar maridhiano nm [ ya- ] detente.

Kar marimba nm [ ya- ] 1 xylophone, finger piano, vibraphone. Oh my Jesus. Kar masalo nm [ ya -] 1 thick sauce; paste. Kar mashamba nm [ ya- ] agranian. Kar mashata nm [ ya- ] 1 dregs, sediments. Kng masomo mashobo nm [ ya- ] airs, graces. Kar mashughuli kv active, hectic. Kar masi hewa nm [ ya -] air-mass.

Kar masika nm [ ya -] long rainy period. Kng masizi nm [ ya -] soot, grime. Kar masombo nm [ ya -] 1 girdle. Kar mastamu nm mast. Kar masurupwete nm [ ya- ] rags, tartar.

Kar partner nm [ ya -] saliva, spittle. Kar matofali nm [ ya -] adobe. Kar mauguzi nm [ ya -] client treatment, treatment. Kar meg. Khi memetek. Kng meny. Kng metamet. Kre mez.

Kar midabwada nm [ i- ] dirty rags. Kar miny. Kng mitembo nm [ i- ] elephantiasis. Kar mithilish. Kar mitindo nm [ i- ] styles.

Kar mitishamba nm [ i- ] herbal medication, natural herb. Kar mizigo nm [ i- ] luggage. Kar mkaragazo 1 nm [ u- ] heavy downpour. Kar mom. Kng motomoto kv ardent. Mrisho nm [ u- ] sixth month of Muslim 12 months. Kar msalkheri! Mshihiri 2 lout, boor. Kar mtalawanda nm mi- [ u -] clog. Kar dirt. Kar mufti 2 kv pleasing, elegant, trendy. Kar muhudi nm [ a- ] dini person believed to come towards the end around the globe. Kaj mumuch. Kar munyamuny. Mvita nm zamani Mombasa.

X, Ms X.

 

Tafsiri ya kiingereza kwa kiswahili.Kamusi ya Kiswahili – Kiingereza Katika Mtandao

Huduma isiyolipishwa ya Google inayotafsiri maneno, sentensi na kurasa za wavuti papo hapo kati ya Kiswahili hadi lugha nyingine zaidi ya Tafsiri zilizoandikwa kwa mkono zilipangwa na kuchapishwa na kampuni ya uchapishaji ya Yangon na wale waliohudhuria mikutano ya kutaniko walipewa makala hizo. The handwritten translations were typeset and printed by commercial printers in Yangon after which distributed to people who went to congregation group meetings. Dec 04,  · – Detail maelezo kwa kila neno na mengi ya sampuli – Wikipedia interface na juu ya utendaji kufanya kujisikia rahisi wakati wa kutumia * Kamili msaada matamshi kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili itasaidia sana katika utafiti lugha hizo. Hii maombi wanaweza kukimbia mkondo lakini haja ya uhusiano internet kwa matamshi na kivinjari kazi.4/5(27).
 
 

This dictionary requires help to assist pay our costs, please help support this site: PayPal donations Bitcoin contributions bitcoin:bc1qn52jgxec4z2qay8x2p74sgytzsqqjnsyss7kmy. Chagua lugha ya ukurasa huu: Kiswahili English. Thank you for visiting africanlanguages. If you want to promote with this web page, please call us.

Click to try or get an online Microsoft windows type of this dictionary » Sales help support this dictionary. News 13 Oct This dictionary today additionally comes back results from the Microsoft Swahili terminology number, below the regular outcomes! Lengo kuu la mtandao wa kamusi hii ya Kiswahili ni ajili ya ufafanuzi. Tofauti na kamusi nyingine la kawaida stem-based , maneno ya Kiswahili yanaweza kuangaliwa kama yanavyosomeka au yanavyoanidikwa.

Kwa hiyo hakuna maarifa ya sheria za lugha sanifu yanayosistizwa. Sarah Hillewaert, Pitta Joffe na Gilles-Maurice de Schryver wanatunga kamusi hii sambamba na kupata mlishonyuma kutoka kwa watumiaji Simultaneous Feedback. Kwa sasa, ni maneno machache tu yatumikayo mara kwa mara katika milioni 15 katika mtandao wa Kiswahili, yaliyoundwa na Gilles-Maurice de Schryver na David Joffe, yamefanyiwa kazi.

Copyright C TshwaneDJe Copying Prohibited. These award-winning dictionaries are the best.